WebDesign ved bruk av WordPress

FrontOffice Webdesign leverer skreddersydde web tjenester i form av bistand til analyse, design, utvikling,optimalisering og forvaltning av treffsikre nettsteder. Vår spesialitet er skreddersøm ved bruk av PHP / MYSQL , samt oppsett og tilpasning av publiseringsløsninger basert på WordPress.

Her kan du lese mer om hvordan vi går frem for design av et komplett nettested.

Behovs analyse for nytt nettsted
Analysen er det grunnleggende arbeidet som er basis for alt annet arbeid, enten det dreier seg om gjennomgang av et eksisterende nettsted for å identifisere styrker og svakheter på dette eller en behovs analyse i forbindelse med etableringen av et nytt nettsted.

En behovs analyse er alltid der vi starter når et nytt nettsted skal designes og utvikles.
Du som kunde må ha et bevisst forhold til spørsmål av denne typen:

  • Hvem er typiske brukere av nettstedet?
  • Hvilken informasjon skal gjøres tilgjengelig på nettstedet?
  • Hvordan data skal informasjonen organiseres på nettstedet?
  • Hvordan skal brukerne navigere mellom sidene?
  • Hvilke deler av nettstedet skal oppdateres jevnlig?
  • Hvem skal ha ansvar for oppdatering av nettstedet? Det siste spørsmålet er det viktigste - brukere vil ikke returnere til et nettsted som ikke blir oppdatert med ny informasjon.

Design
Design av ditt websted omhandler utviklingen med blant annet valg knyttet til nettstedets utseende som for eksempel layout, farger og eventuelle tema. I designprosessen fattes også beslutninger om hvordan innhold skal distribueres og hvordan brukerne skal navigere mellom sidene. Sluttproduktet fra design prosessen kan være en papirbasert skisse, en elektronisk skisse i form av et bilde laget i Photoshop, eller en fungerende webside.

Menystruktur handler om det å navigere rundt på nettstedet. Et bevisst forhold til plassering av elementer på siden er viktig.

Design av mal/template
Den viktigste og kanskje mest tidkrevende designoppgaven er knyttet til det å ferdigstille en mal (også kalt template) for nettstedet. Man kan bruke standard maler som gjør en enorm kostnads besparelse eller spesial designet mal ( eget tilbud ).

Arbeidet som er lagt ned i behovs analysen gir viktige innspill til denne prosessen. Det kan ofte også være gitte føringer for et design, for eksempel at et sett av farger skal benyttes. Denne malen blir til slutt utgangspunktet for produksjon av alle de andre sidene som til sammen utgjør nettstedet - en slags støpeform.

Utvikling
Utviklingen bør aldri påbegynnes før analysen og designet er på plass - dette fordi disse aktivitetene legger føringer for hva som faktisk skal lages. Det lønner seg dessuten å gjøre et godt stykke arbeid i disse tidlige fasene da endringer lenger ut i prosjektet har en tendens til å bli langt dyrere enn endringer som foretas for eksempel under designprosessen.

Utvikling av dynamisk HTML side
En dynamisk web side er en enkeltside som typisk leser fra og/eller skriver data til en database. Typiske eksempler på dette er en side som viser nyheter, kontakt skjema eller en blog side.

Utvikling av statisk HTML side
En statisk HTML side er dermed det motsatte av dynamisk side - en side som lever sitt eget liv uten at informasjonen endres ofte. Et typisk eksempel på dette er en side med kontaktinformasjon.

Seo optimalisering
Hva er egentlig søkemotoroptimalisering? Søkemotoroptimalisering gjør du både ved å tilpasse design og innhold i henhold til spesielle retningslinjer. Disse retningslinjene endrer seg stadig, men der er noen grunn regler som man må følge.

  1. Sidenavn: ditt hoved nøkkelord på denne siden må være en del av sidenavnet
  2. Tittel: max 10-12 ord eller 40 bokstaver. Begynn med det mest relevante ordet for innholdet på siden.
  3. Beskrivelse: maks 200 bokstaver, du kan gjerne kopiere Title-taggen inn her om denne teksten er seo optimaisert.
  4. Innhold: En søkemotorvennlig side bør inneholde minst 250 ord. Bruk så mange nøkkelord som mulig uten at det virker unaturlig. Husk at du skriver for mennesker, ikke for roboter! 

Ad-hoc forvaltning
Dersom du bare en sjelden gang ønsker å gjøre endringer på nettstedet ditt er ad-hoc forvaltning det mest hensiktsmessige. Endringer utføres ved at du tar kontakt med FrontOffice Webdesign innen rimelig tid, og spesifiseres hva som skal gjøres og innenfor hvilken tidsfrist. Ad-hoc forvaltning faktureres pr. time, forbrukte timer faktureres etterskuddsvis pr. mnd.

Månedlig forvaltning
Denne typen forvaltning er mest fordelaktig dersom ditt nettsted har økt behov for endringer i bestemte perioder, for eksempel en fotballklubb som ønsker endringer utført i forkant av sesongstart med nye lagoppsett og lignende. Du kan da inngår forvaltningsavtale for en eller flere måneder, og FrontOffice Webdesign utfører endringer fortløpende innenfor denne perioden. Månedlig forvaltning faktureres pr. måned, sammen med dine andre tjenester

Årlig forvaltning
For deg som har behov for endringer gjennom hele året tilbyr FrontOffice Webdesign årlige forvaltningsavtaler. Du betaler da en fast pris pr. år, og vi utfører endringer så snart vi blir varselet om disse fra deg. Årlig forvaltning faktureres pr. år - sammen med dine andre tjenester

Sluttproduktet er et treffsikkert nettsted
Du står selvsagt fritt fram til å kombinere de tjenestene som tilbys for nettopp ditt behov og ditt nettsted. Ta kontakt for å ta en uforpliktende prat.


Beskrivelse Web Standard Web Total
Standard Mal /oppsett 2560,- 2560,-
Spesial Designet Mal /oppsett Nei Be om pris
Behovsanalyse for nytt nettsted 1920,- 1920,-
Utvikling statisk side 640,- 640,-
Utvikling dynamisk side 1280,- 1280,-
Optimalisering Seo pr. side 320,- 320,-
WordPess online kurs 1 time[1] 1280,- 1280,-
Forvaltning ad-hoc[2] Ad-hoc Ad-hoc
Forvaltning pr mnd. Nei 1280,-
Forvaltning pr. år Nei 12800,-

 

Pris eksempel 1:
Du har ikke noe nettsted i dag, men ønsker å opprette et enkelt nettsted bestående av 5 stk statiske HTML sider.

Beskrivelse Antall Stykkpris Subtotal
Behovsanalyse for nytt nettsted 1 kr 1.920,- kr 1.920,-
Design / oppsett  av Standard mal 1 kr 2.560,- kr 2.560,-
Utvikling av statisk HTML side 5 kr 640,- kr 3.200,-
Testing og igangsetting 1 2.560,- kr 2.560,-
Totalt for dette priseksempelet: kr 10.240,-

 

Pris eksempel 2:
Du har allerede et nettsted hos en annen leverandør, men ønsker å forkaste dagens nettsted og lage et helt nytt nettsted bestående av 10 statiske HTML sider, 5 dynamiske HTML sider. Du ønsker også å gjennomføre grundige analyser av det eksisterende nettstedet så vel som en behovsanalyse for det nye, samt hjep til å sette opp SEO nøkkelord / beskrivelse / lenker pr. side for å sikre at nettstedet blir mest mulig treffsikkert.

Beskrivelse Antall Stykkpris Subtotal
Behovsanalyse for nytt nettsted 1 kr 1.920,- kr 1.920,-
Design / oppsett  av Standard mal 1 kr 2.560,- kr 2.560,-
Utvikling av statisk HTML side 10 kr 640,- kr 6.400,-
Utvikling av dynamiske HTML side 5 kr 1280,- kr 6.400,-
Seo analyse 15 kr 320,- kr 4.800,-
Testing og igangsetting 1 2.560,- kr 2.560,-
Totalt for dette priseksempelet: kr 24.640,-

 

[1] = Ønsker du som kunde å legge inn informasjonen selv , anbefaler vi at dere tar en entimers online kurs i bruk av wordpress
[2] =  Ad-hoc forvaltning pr. time , hver jobb er påbegynt time

Betingelser
Alle priser er eksklusiv mva og avtalen er for 12 mnd. og betales forskuddsvis.